Mẫu Ảnh Đức Mẹ Cứu Rỗi

 

Thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2013, lúc 19:14

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ mong muốn mọi người biết rằng từ nay trở đi Mẹ sẽ được gọi bằng tước hiệu cuối cùng do Thánh Tử của Mẹ ban cho Mẹ trên trái đất này. Trong Sứ Vụ cuối cùng này, Mẹ sẽ luôn được nhắc đến như là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Hình ảnh Mẹ sẽ được tạo trên một Mẫu ảnh đúc bằng kim loại, một mặt có hình ảnh Mẹ với mặt trời phía sau đầu và mười hai ngôi sao kết vào một vương miện bằng gai đặt trên đầu Mẹ. Ở phía mặt sau của Mẫu ảnh, Mẹ mong muốn được tạc hình Thánh Tâm của Con Mẹ với Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi được đặt chéo nhau từ hai phía.

Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi sẽ có hai mục đích. Thanh Gươm Thứ Nhất sẽ tiêu diệt con thú và Mẹ đã được ban quyền để thực thi điều này vào Ngày Cuối Cùng. Thanh Gươm Thứ Hai sẽ đâm thâu tâm hồn những tội nhân cứng lòng nhất và sẽ là Thanh Gươm mà nhờ đó họ được cứu rỗi.

Mẫu ảnh này sẽ được làm ra với số lượng lớn và những ai nhận được phải mang cho linh mục làm phép trước khi phân phát miễn phí cho người khác. Mẫu ảnh Cứu Rỗi mang lại Ơn Hoán Cải và Ơn Cứu Rỗi.

Tất cả những ai nhận được Mẫu ảnh Cứu Rỗi phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (115) này để xin Ơn Hoán Cải :

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở linh hồn con bằng nước mắt Cứu Rỗi của Mẹ.

Xin phá tan những nghi ngờ của con.

Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ.

Xin ban cho con bình an và sự an ủi.

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thực lòng hoán cải.

Xin giúp con đón nhận Sự Thật và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Hỡi con, con hãy cho thiết kế và làm ra Mẫu ảnh này. Mẹ sẽ dẫn dắt con trên mỗi bước đường con đi và con phải bảo đảm rằng Mẫu ảnh này phải có mặt trên toàn thế giới.

Hãy dấn thân trong bình an để phụng sự Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Visits:486
Total Today Visits: 2
Total Visits: 17719