Cầu Nguyện Với Vết Thương Trên Bả Vai Chúa Giêsu​

Một ngày kia, Thánh Bernard, Đan Viện Phụ Dòng Xitô ở thành Clairvaux cầu nguyện và hỏi Chúa Giêsu liệu có nỗi thống khổ lớn lao nào trong cuộc Khổ Nạn của Chúa mà người ta không hề biết và đề cập đến thì Chúa Giêsu trả lời rằng:

“Ta có vết thương trên vai khi Ta vác thánh giá trên đường Thương Khó, một vết thương làm cho Ta đau đớn rất nhiều so những vết thương khác nhưng mà loài người không ghi chép lại. Nếu các con nghĩ đến vết thương trên vai Ta và làm việc sùng kính vết thương ấy thì Ta sẽ ban cho các con nhiều ơn lành. Đối với những ai tưởng niệm đến vết thương ấy thì ta sẽ tha thứ tất cả những tội nhẹ và không còn nhớ đến những tội trọng của họ nữa.”

Sự mạc khải và lời hứa của Chúa Giêsu là một bằng chứng của lòng Chúa thương xót vô biên. Chúng ta cần phổ biến và đọc lời kinh sau đây hàng ngày để được hưởng những ân huệ Chúa hứa ban.

LỜI CẦU NGUYỆN

Ôi Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chiên Thiên Chúa hiền lành, con là kẻ tội lỗi khốn cùng. Con xin tôn vinh và thờ lạy Vết Thương Thánh trên vai Chúa khi Chúa phải vác cây thập giá nặng nề đến nỗi làm rách da thịt, lòi xương và  làm cho Chúa phải chịu đau đớn nhiều hơn những vết thương khác nơi Mình Thánh Chúa.

Con thờ lạy Chúa, ôi Chúa Giêsu chịu thương khó; con ca ngợi, vinh danh Chúa và cảm tạ Chúa vì vết thương Thánh đau đớn nhất. Con nài xin Chúa vì sự thống khổ bởi vết thương và vì gánh nặng của cây thập giá, xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa tha thứ các tội trọng và tội nhẹ của con, và xin Chúa hướng dẫn con về Thiên Đàng bên cạnh con đường thánh giá của Chúa. Amen.

Imprimatur: Thomas D. Beven, Giám Mục giáo phận Springfield, Massachusetts.

Đức Giáo Hoàng Eugenio lll, qua lời khẩn nài của Thánh Bernard, đã ban 3 ngàn năm Ân Xá cho tất cả những ai đọc kinh này với trái tim thống hối. Cần phải đọc thêm 3 kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 3 Kinh Sáng Danh để vinh danh Vết Thương Thánh trên vai của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Chúng con xin cảm tạ Chúa và giáo hội đã tìm đủ mọi cách để ban ơn tha thứ cho chúng con. Amen.

Nguồn: olrl.org (Our Lady of the Rosary Library)

Visits:1508
Total Today Visits: 2
Total Visits: 17696